דילוג לתוכן

עוזי בנזימן – עיתונאי שאינו מבין את התפקיד הבסיסי ביותר של התקשורת בחברה דמוקרטית

נובמבר 9, 2010

במאמר הזוי כזה מזמן לא נתקלתי. עוזי בנזימן, מותיקי ובכירי העיתונאים בארץ,  מנסה להתמודד עם הטיעון הפשוט של קלמן ליבסקינד לפיו יש פסול בכך שהתקשורת הישראלית נשלטת באופן טוטאלי על ידי השמאל בישראל ובדרך מפגין בורות מביכה (או אולי היתממות?). חוסר ההבנה הבסיסי של בנזימן את תפקידה הבסיסי של התקשורת במדינה הדמוקרטית הוא מדהים עוד יותר, לאור העובדה שמדובר במי שהקים ועורך עד היום את "העין השביעית". "העין השביעית" הוא אתר האינטרנט (שהיה פעם כתב עת) המוביל בישראל שעוסק בסקירה וביקורת של התקשורת בישראל. הוא מופעל על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה.

ייחודה של הדמוקרטיה נעוץ באמונה שמנהיגי המדינה הם משרתיו של הציבור. לכן, כדי ליצור תלות של המנהיגים באזרחים, מקיימים בדמוקרטיה בחירות. אבל איך ידע האזרח למי עליו להצביע? בשביל זה יש תקשורת! כדי להביא לנו את כל  המידע הרלוונטי לצורך קבלת החלטות. כדי לייצר שיח פוליטי שוצף וקוצף. איך עושים את זה? הרבה כתבות תחקיר, הרבה חדשות, הרבה ראיונות עם אנשי ציבור. ראיונות שמצד אחד יאפשרו להם לשטוח את הטיעונים שלהם, ומצד שני מאפשרים לנו לראות איך הם מתמודדים עם שאלות קשות. שאלות מכל הכיוונים. כך האזרחים יוכלו לגבש את עמדותיהם בצורה מושכלת. ועוד משהו: ידע זה כוח. כשיש תקשורת שעושה את עבודתה, לאזרחים יש ידע ויש להם גם כוח. הממשלה לא יכולה לבצע שחיתות, או לשקר, או לסטות מההבטחות שלה סתם כך. הממשלה מפחדת כי היא יודעת שהתקשורת תחשוף את הפגמים בתפקודה ומעמדה הציבורי יפגע.

כשקלמן ליבסקינד טוען שאנשי התקשורת בישראל הם כמעט כולם שמאלנים הוא הרי טוען טענה עובדתית. הטענה הזו נשענת כמובן על ההנחה שזה שכמעט כל אנשי התקשורת בישראל הם שמאלנים זה לא בסדר. קודם כל, זה לא בסדר כי תקשורת על טהרת השמאלנים עלולה לא להביא לנו את כל המידע. היא תביא לנו רק מידע שמעניין את השמאל או רק את המידע שמוכיח את טיעוני השמאל. היא תראיין יותר מרואיינים שמאלנים ותשאל את המרואיינים שאלות שיאתגרו אותם רק מצד שמאל. חוץ מזה, כמו שאם אין מספיק נשים בתקשורת אז זה לא בסדר, אז  גם אם אין בכלל אנשי ימין בתקשורת זה לא בסדר.

אבל עוזי בנזימן לא מבין את ההדברים הבסיסיים הללו. רוב המאמר שלו אינו מורכב מטיעונים ענייניים. תחילה הוא מספר לנו איך הדברים של ליבסקינד הזכירו לו את אד מורו, העיתונאי שיצא נגד הסנטור מקארתי. אחר כך הוא ממשיך לתאר את הדברים של פרופ' מרדכי קרמניצר שכנגדם יצא ליבסקינד ואז הוא עובר לתת הרבה מאוד דוגמאות לטיעונים מהסוג שמשמיע ליבסקינד. את כמות הפסקאות שמקדיש בנזימן לטיעונים לגופו של עניין אפשר למנות על יד אחת.

שם המאמר הוא "קול ההמון". כותרת המשנה שלו היא: "כותבים ימנים תוקפים את התקשורת בנימוק שהיא אינה מייצגת את עמדת הרוב. השימוש בטיעון הזה מתכחש לתפקידה החיוני של התקשורת: לקרוא תיגר על הגרסאות הרשמיות, לשמור על זכויות המיעוט ולהתריע מפני עמדות לא לגיטימיות."

אתם הבנתם את זה? לקרוא תיגר על הגרסאות הרשמיות אפשר רק מצד שמאל. הדתיים, החרדים והמתנחלים הם לא מיעוט. העמדות הלא לגיטימיות באות רק מצד ימין.

נמשיך לפיסקה הרלוונטית הבאה של בנזימן שבה הוא מעוות לחלוטין את דבריו של ליבסקינד: "בעיקר עירער ליבסקינד על תפיסתו של קרמניצר שלרוב אין זכות לרמוס את זכויות המיעוט. העיתונאי טען שהרוב קובע, שעל התקשורת לבטא את רצון הרוב ועמדותיו, וקבל על כך שהתקשורת הישראלית אינה עומדת בחובה זו, אלא נותנת ביטוי בעיקר לעמדות המיעוט. ביסוד המחלוקת בין השניים עומדת תפיסת עולם מקובלת: קמניצר בא בשם מבחן הלגיטימיות והמוסריות של העמדות המתרוצצות בחברה ובשיח הציבורי שלה, וליבסקינד טוען בשם ההכרעות הפורמליות של הבוחרים בקלפי. קרמניצר מחיל על השדה התקשורתי את ערך החוקתיות, המתווה את ההלכות בעולם המשפטי, ואילו ליבסקינד דורש ליישם בשדה את התוצאה הפוליטית שנקבעת בבחירות".

אז קודם כל, קראתי כמה פעמים את דבריו של ליבסקינד כפי שצוטטו ב"עין השביעית". לא ראיתי בשום מקום שהוא ערער על התפיסה לפיה לרוב אין זכות לרמוס את המיעוט. ראיתי רק שהוא טוען שלתקשורת לא אכפת שכבר כמה מערכות בחירות השלטון מצפצף על העם, דקה אחרי שהוא נבחר. ראיתי שהוא טוען שבחיים לא נשמע מראיין שישאל למה בכלל מקפיאים את הבנייה בהתנחלויות או למה לא לבנות עוד התנחלויות. ראיתי שליבסקינד מלין על כך שעימותים בין פלסטינאים למתנחלים מסוקרים תוך הסתמכות בלעדית על מקורות פלסטיניים ועל כך שאת התקשורת מעניינות רק ידיעות על פגיעה של מתנחלים בפלסטינים ולא ידיעות על פגיעה של פלסטינים במתנחלים. ליבסקינד טוען שזה מה שקורה מכיוון שליד המקרופונים יש אך ורק שמאלנים. בקיצור, אין קשר בין מה שבנזימן מציג כטיעוניו של לביסקינד לבין טיעוניו האמיתיים.

אבל מה שמטמטם את החושים הוא לא עיוות דבריו של ליבסקינד אלא הדרך שבה מתאר בנזימן את תפקידה של התקשורת. קראתם כבר איך הוא מתאר את גישתו של קרמניצר לגבי תפקידה של התקשורת. גישה שבה הוא תומך. הוא מדבר על "מבחן הלגיטימיות והמוסריות של העמדות המתרוצצות בחברה ובשיח הציבורי שלה" ועל "ערך החוקתיות". הוא מסיים את המאמר במילים הבאות: "חובתה של התקשורת היא לא רק להביא מידע, אלא גם להציג עמדה. זו חובה כפולה ומכופלת במצבים שבהם דעת הקהל נשלטת על ידי שיח מתלהם, לא מוסרי ובסופו של יום גם אנטי-דמוקרטי".

בנזימן, התבלבלת. תפקידה החשוב ביותר הוא לשמור על קיומו של שיח ציבורי ועל התרוצצות של עמדות בחברה. התקשורת היא לא בית משפט שקובע מי צודק ומי טועה. תפקידה לאפשר את קיום השיח והויכוח הפוליטי ולהזין אותו ללא הפסקה בעוד ועוד מידע.

בנזימן כלל לא מתייחס במאמרו לתפקיד הזה. התפקיד החשוב ביותר של התקשורת! הוא אינו מגיב לטענותיו של ליבסקינד, שאומר שהתקשורת הישראלית נטשה את התפקיד הזה מזמן ושהשיח הציבורי הישראלי אינו שוצף ואינו קוצף אלא אחיד להחריד. במקום זה הוא מדבר באופן כללי ולא מנומק על חוקתיות, לגיטימיות מוסרית וזכויות מיעוט, שלדעתו מיוצגות על ידי עמדות השמאל, ועל השיח המתלהם, הלא מוסרי והלא דמוקרטי, שמיוצג על ידי כידוע על ידי הימין.

טיעונים עמומים על חוסר לגיטימיות אפשר לטעון תמיד. הם יכולים להצדיק באופן תאורטי כל סטייה מהעקרונות של הדמוקרטיה ולא רק את המעילה שמועלת התקשורת בישראל בתפקידה החשוב. בדמוקרטיה חובה לשמור על החוק? לא אם הוא לא לגיטימי. בדמוקרטיה הרוב קובע? לא אם הוא לא לגיטימי. בדמוקרטיה יש חופש ביטוי? לא אם הביטוי הוא לא לגיטימי.

בנזימן,  אנחנו דמוקרטיים, אנחנו מוסריים, אנחנו לא מלהמים. זכותנו שקולנו יישמע!

From → Uncategorized

2 תגובות
  1. אורן permalink

    יפה כתבת!

  2. עופר permalink

    אתה מנסה לדבר אל ליבו של בנזימן?… הצחקת אותי. בן זימן וחבריו לא סופרים אותך. אתה כלומניק מבחינתם. אפס. תגיד תודה שמדי פעם הם טורחים להגיב על מאמרים שמבטאים את עמדתך. זה הרבה יותר מלפנים משורת הדין עבורם. זו הקרבה אמיתית. מעשה הרואי, אצילי, נשגב. זאת למרות שאתה כלל לא ראוי למבטם הרחום של הראויים. הקיצר, את מי זה מעניין מה כבר יש לכינה (אתה או אני) לומר על התסרוקת לראשו של האציל עליו היא מתעלקת?

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: